تمام اتوماتیک ، نیمه اتوماتیک و دستی با ظرفیت ١٢پک در دقیق به صورت کاملا اتوماتیک بدون نیاز به اوپراتور

دستگاه شیرینگ پک