• دستگاه میز ترافیک
  • دستگاه میز ترافیک
  • دستگاه میز ترافیک
  • دستگاه میز ترافیک
  • دستگاه میز ترافیک

دستگاه میز ترافیک

میز ترافیک یا میز پخش یا میز جمع اصطلاحاً به میز دواری گفته میشود که کارهدایت ظروف یا جمع کردن ظروف بروی خط را بعهده دارد و از ترافیک ظروف بر روی خط جلوگیری میکند. چنانچه میزترافیک در ابتدای خط قرارگیرد به آن میز پخش میگویند که کار هدایت ظروف را بر عهده دارد و چناچه میز ترافیک در پایان خط قرارگیرد میز جمع به آن گفته میشود و کار جمع کردن ظروف را برعهده می گیرد.

معرفی میز ترافیک مطرح ماشین

میز ترافیک مطرح ماشین دارای شاستی از پروفیل (۴۰*۴۰) که یک کاور از جنس ورق آهن (یا استیل) به دور آن کشیده میشود و از تخته PVC به قطر ۹۰۰ سانتیمتر در قسمت فوقانی آن استفاده میشود که روکش آن از استیل میباشد . این دستگاه ساخت شرکت مطرح ماشین دارای یک موتور گیربکس مستقل میباشد که قابلیت قراردادن درایو جهت تنظیم دور موتور را دارد.